Τοπική Ιστορία & Π.Ε.Α.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015 22:17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Τοπική Ιστορία και Π.Ε.Α.Α

Το μάθημα της Τοπικής Ιστορία και Π.Ε.Α.Α επιχειρεί να προβληματίσει τους μαθητές σε θέματα  Τοπικής Ιστορίας καλύπτοντας παράλληλα το πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Με τη σύζευξη δύο επιστημονικών πεδίων, η Τοπική Ιστορία και η μελέτη της Αειφορίας, αλληλοσυμπληρώνονται, διευρύνοντας το πεδίο της ιστορικής κατανόησης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  Η ορ­γανική ένταξη της Τοπικής Ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και συγκεκριμένα στη Γ? Γυμνασίου), εντάχθηκε πειραματικά το 2011 στα Πιλοτικά Γυμνάσια με στόχο τη διεύρυνση  της διδασκαλίας σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας όπως συμβαίνει ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα στα προγράμματα σπουδών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Λόγω της διαθεματικής φύσης του μαθήματος η διδακτική προσέγγιση δεν προτείνεται να είναι αυστηρά ιστορική αλλά να επεκτείνεται σε θέματα περιβαλλοντικά και οικονομικά.

 

 

Οι μαθητές κατά το τρέχον σχολικό έτος(2014-2015) κλήθηκαν να διερευνήσουν θέματα της απτής ιστορικής πραγματικότητας και παράλληλα του περιβαλλοντικού χώρου, στον οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Συγκεκριμένα κατά τη διδασκαλία του μαθήματος το οποίο έλαβε τη μορφή ομαδοσυνεργατικού  project  διερευνήθηκαν τα θέματα α) «Κάστρο Χλεμούτσι. Ένα ταξίδι  στο χώρο και στο χρόνο» (Γ1) και β) «Δρόμοι της Ανδραβίδας» (Γ2). Στόχος των σχεδίων εργασίας ήταν να  καθοδηγήσουν τους μαθητές στο μετασχηματισμό της  επιστημονικής γνώσης, με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητή και προσιτή, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υποβαθμίζεται το περιεχόμενό της. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ, με χρήση δυναμικών, συνεργατικών, προσομοιωτικών περιβαλλόντων (WEB.2.) και εργαλείων πειραματικής μέτρησης.

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες ανέλαβαν τις δραστηριότητες που τους αντιστοιχούσαν, ενώ ανατροφοδοτούνταν και υποστηρίζονταν από δύο διδάσκοντες (συνδιδασκαλία) δεδομένης της απαιτητικής φύσης του μαθήματος.

 

Οι εκπαιδευτικοί

Ταξιαρχιώτης Ιωάννης  ΠΕ01

Ζεντέλης Χρήστος ΠΕ 02

Σπυροπούλου Χρύσα ΠΕ 16

 
 

sch.gr

saferinternet

digital school

blog andrav